กิจกรรม

LongD Battle
[ngg src="galleries" ids="4" display="basic_thumbnail"] โครงการสำหรับนิสิตและนักศึกษาในนำเสนอไอเดียที่สนใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัย จัดงานโดย Dtac ร่วมกับ CareerVisa ...
Read More